bedaagd

bedaagd
{{bedaagd}}{{/term}}
elderly〈informeel〉 getting on (in years)

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”